Faculty

Xu, Rong

 

Tel: 021-3420-4737
Email: xurong@sjtu.edu.cn

© 2018 SCHOOL OF PHARMACY,SJTU

SCHOOL OF PHARMACY,SJTU 
Address: 800 Dongchuan Road, Shanghai 
200240