Faculty

Su, Jing

 

Tel:021-3420-4052
Email: jingsu@sjtu.edu.cn

© 2018 SCHOOL OF PHARMACY,SJTU

SCHOOL OF PHARMACY,SJTU 
Address: 800 Dongchuan Road, Shanghai 
200240