Faculty

Shen, Yuanyuan

 

Tel: 021-3420-4793
Email: shenyuanyuan@sjtu.edu.cn

© 2018 SCHOOL OF PHARMACY,SJTU

SCHOOL OF PHARMACY,SJTU 
Address: 800 Dongchuan Road, Shanghai 
200240