Faculty

Jin, Zhiyong

 

Tel:021-3420-4457
Email: rhbai@sjtu.edu.cn

© 2018 SCHOOL OF PHARMACY,SJTU

SCHOOL OF PHARMACY,SJTU 
Address: 800 Dongchuan Road, Shanghai 
200240